EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI HAYIRLARA VESİLE OLSUN

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI HAYIRLARA VESİLE OLSUN

     Eğitim- Öğretim ’in önemini her birimiz en iyi şekilde bilmekteyiz. Bir milletin ilerlemesinde maddi ve manevi güzelliklere sahip olmasındaki en etkili gücün eğitim-öğretinden geçtiği aşikârdır. İyi niyetli olarak çalışıp bilgiye sahip olanların başarılı olmaları kaçınılmaz bir sonuçtur. Eğitim ve öğretim, bir milletin ilerlemesinde ve cehaletin giderilmesinde en etkin yöntemdir.

     Gençlerimize, milli, manevi ve ahlaki değerlerimize bağlı kalacakları, bununla beraber teknolojinin yararlı özelliklerinden de faydalanabilme imkânlarının sunulduğu çok güzel ortamlar hazırlanmış, hazırlanmaya da devam edilmektedir. Gerek okulda, gerekse okul dışında internetten bilgiye kolay bir şekilde ulaşılmaktadır. Öğrencilerimizin teknolojinin başında saatlerce kalması birçok sakıncayı da beraberinde getirebilmektedir. Teknolojiden faydalanma imkânları, kontrol altında, belirli sürelerle sınırlı olarak en verimli şekilde amacına uygun sunulmalıdır.

      Öğrencilerimizin çok iyi eğitim almaları için uğraştığımız gibi, dürüst, ahlâklı olarak yetiştirmeye, gerçek anlamda özen göstermeliyiz. Her türlü kötülükle mücadele etmeliyiz. Alkol, Uyuşturucu, Sigara, Fuhuş v.b. olumsuzluklardan evlatlarımızı uzak tutarak sorumlu kişiler olarak aydınlık yarınlara en güzel şekilde hazırlamalıyız.

     Gençlerimize öz güvenlerini vermeli, tarihimizin derinliklerinde kalan, birçok buluşa imza atan ecdadımız gibi, yarınlarda da çok değerli icatlara sahip olacak nesilleri yetiştirmeliyiz. Bu anlamda öz güvenlerini kazandırmalıyız. Arzu ettiğimiz şekilde nesilleri yetiştirmeye çalışırken, gençlerimizi zararlı alışkanlıklardan, kötü tavır ve davranışlardan, eğitim ve öğretim yoluyla uzaklaştırmalıyız.

     Gençlerimizi sevgi, saygı, hoşgörü, birlik beraberlik ve kardeşlik duyguları ile dopdolu bir şekilde yarınlara hazırlamalıyız. Karanlığı, aydınlığın yok ettiği gibi, bizler de kötü, çirkin ve zararlı olan davranışlardan öğrencilerimizi kurtarmalı, yarınların altın neslini, Âsım’ın Nesillerini yetiştirmeliyiz. Aydınlık yarınlara huzur, güven ve mutlulukla varmalıyız. Bu konularda en büyük görev anne-babalara ve Öğretmenlere düşmektedir.

     Sevgili genç kardeşlerimiz; sizler aklınızı kimselere kiralamayın. Kutsal değerlerimizin değerini ana kaynaklardan ehil kişilerden öğrenerek hayatınızı güzel ahlâk sahibi olarak yaşayın. Karanlık güç odaklarına karşı, bilgili, donanımlı olarak, Kur’an ve Sünnetten beslenerek, İrfanınızın, İmanınızın bir gereği olarak karşı durun. Birlik be beraberlik ruhunu daima koruyun.

       Değerli, Öğretmenler, veliler ve anne-babalar; evlâtlarımızı kirli emelleri için kullanmak isteyen şer odaklarından koruyup fırsat vermeyelim. Evlâtlarımızın kimlerle arkadaşlık kurduğunu, nereleri gittiğini takip edelim. Yavrularımızla ilgilenip zaman geçirelim. Bizler ihmal edersek, bizim bıraktığımız boşluğu değerlerimize düşman hainler doldurmak için çalışacaklardır. Kesinlikle geleceğimizin teminatı evlâtlarımızı kendimiz sahip çıkarak yetiştirmeliyiz. Çocuklarımız, her birimiz için çok değerlidirler. Eğitim ve Öğretimin temelini oluşturan üçlü sacayağını bir bütün ebeveynler, öğretmenler ve veliler olarak, evlâtlarımızla ilgilenip zaman geçirelim ve çok değerli olduklarını hissettirelim.

     

İlk ve Orta Öğretim Kurumlarımızda 2019-2020 eğitim-öğretim yılı 09 Eylül 2019 Pazartesi günü başlamıştır. Üniversitelerimizde de eğitim- öğretime önümüzdeki haftalarda başlanılacaktır.  Eğitim-Öğretim yılı; öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilerimize hayırlı olsun. Bu vesile ile bütün öğretmen, öğrenci ve velilerimize sıhhat ve âfiyet içinde başarılar dilerim. Bilgili, donanımlı değerlerimizin şuurunda güzel ahlâk sahibi altın nesli, Âsım’ın Neslini yetiştirmeye çalışan eğitimcilerimize selam olsun.

     omerlutfiersoz@gmail.com

HİCRET’TEN ÇIKARACAĞIMIZ ÇOK ÖNEMLİ DERSLER VARDIR

HİCRET’TEN ÇIKARACAĞIMIZ ÇOK ÖNEMLİ DERSLER VARDIR

     Hicretten çıkaracağımız çok önemli maddi ve manevi dersler vardır. Öncelikli olarak yaşanılan toprağı, vatanı terk etmeden önce Allah (c.c.)’ın haramlarını terk etmeliyiz. Allah (c.c.)’ın haram kıldıklarını terk edip emrettiklerini yapıp helâller dairesinde özel ve güzel bir hayatı yaşayanlar, gerektiğinde hicret ederler. Bu özelliklerden yoksun olanların hicret edebilmeleri mümkün değildir. Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.) : “Asıl Muhacir, Allah’ın yasaklarını terk edendir” buyurmuşlardır. Manevi olarak bu şuur eksenine sahip olanlar gerektiğinde dünyalık maddi değerlerini kolayca terk edebilirler.

     Hicret; maddi ve manevi her türlü fedakârlığın yapıldığı, gerekirse anne-baba, eş, evlâtların ve mülklerin, terkedilebildiğini açıkça gösteren kutlu bir yolculuktur. 
     Hicret; halis bir niyetle, samimi olarak Allah (c.c.)’a bağlılık, Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.)’e muhabbetin ta kendisidir. 
     Hicret; keyfi bir göç değildir. Gerektiğinde hakkın ve hakikatin yeryüzüne hâkim olması çabasıdır. 
     Hicret; Allah (c.c.)’a imanın, sadakat ve teslimiyetin, sabır ve sebatın ta kendisidir. 
     Hicret; Allah (c.c.)’ın rızası, insanlığın huzur ve mutluluğa kavuşturulup barış içinde yaşanılmasına yönelik gerçekleştirilen bir harekettir. Hicret; Allah (c.c.) rızası için her şeyden vazgeçmenin, fedakârlığın zirvesidir. 
     Hicret; İnanca yapılan baskıya, işkenceye ve her türlü zulme direnmenin, boyun eğmemenin adıdır. 
     Hicret; hakkın batıla, iyinin kötüye galip gelmesidir. 
     Hicret; Tevhid inancının kalplerde kökleşmesinin göstergesidir.    Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.s.)’in Peygamber olarak gönderilmesi sonucu, karanlık yerini aydınlığa, zulüm yerini adalete, kararan gönüller, vicdanlar, merhamete, İman nuruyla kavuşmuşlardır.

     Kendi düzenlerinin yıkılıp yok olacağını düşünüp bu durumdan rahatsız olan Müşrikler, Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.)’i öldürmek istemişlerdir. Aynı zamanda her geçen gün Müslümanlara eza ve cefalarını artırmışlardır. Müşriklerin, Müslümanlara karşı uyguladıkları eza ve cefaları arttırmış olmalarından dolayı Miladi 622 yılında Müslümanların, Mekke’den Medine’ye hicret etme izni Allah (c.c.) tarafından Efendimiz Hz. Muhammed(s.a.s.)’e verilmiştir. Öncelikle Müslümanlar Medine ye gönderilirler. Son olarak da en yakın sadık arkadaşı Hz. Ebu Bekir (r.a.) ile beraber Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.) Mekke’den Medine’ye hicret etmişlerdir. Hicrete karar veren Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.), öncelikle üzerinde bulunan Müşriklerin emanetlerini sahiplerine teslim etmesi için Hz. Ali (r.a.)’a bırakmıştır. Bu husus gerçekten çok anlamlıdır. Üzerinde önemle durmamız gerekir. Efendimiz kendisini öldürmek isteyen Müşriklere karşı onların mallarını yine kendilerine teslim etme noktasında gerekeni yapmıştır. Efendimiz, müşrikler tarafından bile Muhammed’ül Emin olarak tanınmıştır. Peygamberler güvenilir kimselerdir. Bu özelliğini hicrette, Peygamberimiz uygulamaları ile düşmanlarına bir kez daha net bir şekilde göstermiştir.    

    Hicret’ten çıkaracağımız çok önemli dersler vardır. Hicrete en sadık yol arkadaşı Hz Ebubekir(r.a.)’la beraber çıkan Peygamberimiz (s.a.s.) Medine’ye gidecek olmasına rağmen, önemli bir taktik uygulayıp tam tersine öncelikli yolculuk yapmış, yolu çok iyi bilenlerden destek almıştır. Malumunuz örümcek ağı çok dayanıksızdır. Koruyan ve kollayan Allah (c.c.), sevdiklerini en zayıf örümcek ağıyla da korur. Müşrikler evinin etrafını sarmış beklerken onların gözleri önünde Yasin Sûresini okuyup çıkıp gitmelerine rağmen görünmemişlerdir. Yolculuğun her aşamasında zahmet çekerek Medine’ye ulaşmışlardır. Allah(c.c.)’ın gücü her şeye yeter. Bir şeye ol dedi mi o hemen oluverir. Yeter ki kul Allah’a samimi olarak teslim olsun. Âyet-i Kerîmede: “ Onlar ağızlarıyla Allah’ın nûrunu söndürmek istiyorlar. Hâlbuki kâfirler istemeseler de Allah nûrunu tamamlayacaktır.” (Saff Sûresi âyet:8) buyrulmuştur.

  Allah (c.c.) Rızası için hicret edip, yine O’nun Rızası için hicret edenlere yardım edenler Kur’an-ı Kerimde övülmektedirler. “İman edip de Allah yolunda hicret ve cihad edenler, (muhacirleri) barındıran ve yardım edenler var ya, işte gerçek Mü’minler onlardır. Onlar için mağfiret ve bol rızık vardır.” (Enfal Sûresiâyet:74) “Bunun üzerine Rableri, onların dualarını kabul etti. (Dedi ki:) Ben, erkek olsun kadın olsun -ki hep birbirinizdensiniz’ içinizden, çalışan hiçbir kimsenin yaptığını boşa çıkarmayacağım. Onlar ki, hicret ettiler, yurtlarından çıkarıldılar, benim yolumda eziyete uğradılar, çarpıştılar ve öldürüldüler; andolsun, ben de onların kötülüklerini örteceğim ve onları altlarından ırmaklar akan Cennetlere koyacağım. Bu mükâfat, Allah tarafındandır ve karşılığın en güzeli O’nun katındadır.” (Ali İmran Sûresi âyet:195)  

    Malumunuz 31 Ağustos Cumartesi gününden itibaren hicrî 1440. yılı tamamlayıp 1441. yıla girmiş oluyoruz. Bu vesile ile hicrî yılımızı tebrik eder, Âlem-i İslam’ın kurtuluşuna vesile olmasını Allah (c.c.)’dan niyaz ederim. Rabbimiz, her birimize nefsimizle, şeytanla, zalimler, kâfirlerle, batılla gereği gibi mücadele etmeyi, Ensar ve Muhacir kardeşliği ekseninde şuurlu bir Mü’min olarak yaşamayı nasip eylesin.(Âmin). 


      omerlutfiersoz@gmail.com

EVLÂTLARIMIZI ŞUURLU OLARAK YETİŞTİRİP EN KÂMİL ANLAMDA DİRİLİŞLERİNE DAHA ÇOK ODAKLANMALIYIZ

EVLÂTLARIMIZI ŞUURLU OLARAK YETİŞTİRİP EN KÂMİL ANLAMDA DİRİLİŞLERİNE DAHA ÇOK ODAKLANMALIYIZ

     Güzel Ülkemiz Türkiye’miz de son yıllarda maddi ve manevi alanlarda çok güzel hizmetler yapılmıştır.  Özgürlüklerin önü açılmış,  kardeşliğin temini için adımlar atılmış,  barıştan yana uygulamalarla, insanlarımızın her birine değer verilmiş, Meslek Lisesi Mezunlarına uygulanan; Katsayı adaletsizliği  giderilmiş, Meslek Liselerinin Orta Kısımları açılmış, hafızlık ile ilgili engeller kaldırılmış, Kesintisiz eğitim, kesintili hale dönüştürülmüş, Kur’an-ı Kerim, Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.)’in Hayatı ve Temel Dini Bilgiler seçmeli ders olarak, Orta Okul ve Liselere konulmuş, yıllardır kanayan bir yaraya, neşter vurulup, Başörtüsü yasağı kaldırılarak, bütün kamu kurum ve kuruluşlarında serbest bırakılmıştır. Ayrıca savunma sanayi alanında da çok güzel çalışmalar yapılarak sonuçlar alınmıştır.

      Gençlerimize, milli, manevi ve ahlaki değerlerimize bağlı kalacakları, bununla beraber teknolojiden faydalanabilmelerine de imkân sağlanmıştır. Evlâtlarımızın çok iyi eğitim almaları için uğraştığımız gibi, dürüst, ahlâklı olarak yetiştirmeye gerçek anlamda özen göstermeliyiz. Her türlü kötülükle mücadele etmeliyiz. Alkol, Uyuşturucu, Sigara, Fuhuş v. b. olumsuzluklardan evlatlarımızı uzak tutarak sorumlu kişiler olarak aydınlık yarınlara en güzel şekilde hazırlamalıyız. Gençlerimize öz güvenlerini vermeli, tarihimizin derinliklerinde kalan, birçok buluşa imza atan ecdadımız gibi, yarınlarda da çok değerli icatlara sahip olacak, güzel ahlâk sahibi Asım’ın Neslini yetiştirmek için çalışmalıyız. Her şeyi devletten beklememeli, STK’lar da etkin görev almalıdırlar. Arzu ettiğimiz şekilde nesilleri yetiştirmeye çalışırken, gençlerimizi zararlı alışkanlıklardan, kötü tavır ve davranışlardan, eğitim ve öğretim yoluyla uzaklaştırmalıyız. Evlâtlarımızı Şuurlu olarak yetiştirip en kâmil anlamda dirilişlerine daha çok odaklanmalıyız.

    Gençlerimizi sevgi, saygı, hoşgörü, birlik beraberlik ve kardeşlik duyguları ile dopdolu bir şekilde yarınlara hazırlamalıyız. Karanlığı, aydınlığın yok ettiği gibi, bizler de kötü, çirkin ve zararlı olan davranışlardan evlâtlarımızı kurtarmalıyız. Aydınlık yarınlara huzur, güven ve mutlulukla varmalıyız. Bu konuda da her birimize çok büyük görevler düşmektedir. İslam medeniyeti hafızası hiçbir zaman dışarıdan çökertilememiştir. Peki, bugünün gencine, insanımıza nasıl bir rol düşmektedir?  Kur’ân’dan beslenecek, Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.s.)’in yolunu yol bilecek, başka her şeyi elinin tersiyle itecek hakikatli, her türlü tuzakları boşa çıkaracak özellikte donanımlı bir nesil yetiştirerek iç ve dış düşmanların bütün hain planlarını bozmalıyız. Bu dünyada yaşayacak ama bu dünyayı yaşamayacak. Yaşadıkları zamanla ve mekânla kayıtlı bir hayat yaşamayacak. Şehid Hesan el-Bennâ’nın dediği gibi: “Yarınlar, yorgun olanların değil, rahatlarından vazgeçebilenlerin olacaktır.”Dünya bize bakıyor. Yeniden toparlanıp gelecekler mi diye. Biliyorlar ki biz geldiğimizde onlar gidecekler. Biz geleceğimizin ipuçlarını vermeye başladık. Biz geldiğimizde mazlumların da yüze gülecek, dünya ya adalet gelecektir.

     Bir meseleniz varsa mesuliyetiniz de var demektir. Gençleri ihmal edenler, geleceklerini imha ederler. Bir gencin derdi varsa, dersini de almış demektir. İnsanların yükünü omuzlarında taşıyan kişinin adı öncü kuşaklardır. Önümüzdeki süreçte yüz yılımızı kuracak nesil inşa etmek zorundayız. İki yüz yıldır yaşadığımız, bugün iliklerimize kadar hissettiğimiz, İslâm dünyasının paramparça olmasıyla sonuçlanan medeniyet krizini nasıl aşabileceğimizin şifreleri, Fatih’le muhkemleştirilen, Yavuz’la sistemleştirilen Ehl-i Sünnet Omurga’nın yeniden hayata ve harekete geçirilmesinde gizlidir. Fatih’le muhkemleştirilen Ehl-i Sünnet omurganın iki ana ekseni vardı: İlim ve irfan. Derdi olan dersini alır. Derdini vermeliyiz ki, dersini alsın. Derdi dünya olanın dünya kadar derdi olur. Hakikat hak edene lütfedilir. Çilesini çekmeyene hakikat lütfedilmez. Yüz yıldır çile çekiyoruz. İnşAllah bu hakikat bize lütfedilecek…

     Allah İnancını yitiren insan, o andan itibaren herkesi ilâhlaştırır. O yüzden kulluk, elçilikten önce gelir. Abdühü ve Rasülühü.  Önce kulluk. Kulluk makamı en yüce makamdır. Çağ körleşmesine ve köleleşmesine karşı esaslı bir diriliş hamlesi başlatmamız gerekiyor. Ama önce çağı değiştirecek bir potansiyel olması gerekir. Dünya, İslâm’a gebe…        Kur’ân kaynaktır. Sünnet ırmak. Aslolan hakikate varmaktır. Irmak, gürül gürül akacak ki; kaynak, hayat fışkıracak.

     Evlâtlarımızı Şuurlu olarak yetiştirip en kâmil anlamda dirilişlerine daha çok odaklananlardan olmamız duâsı ile sıhhat ve âfiyetler dilerim. 

      omerlutfiersoz@gmail.com

FİTNE VE TEFRİKADAN UZAK DURUP BİRLİĞİMİZİ KORUMALIYIZ

FİTNE VE TEFRİKADAN UZAK DURUP BİRLİĞİMİZİ KORUMALIYIZ

     Günümüz Müslümanlarının en çok ihtiyaç duydukları konulardan birisi, beklide en önemlisi, birlik ve beraberliktir. Birlik ve beraberlik ruhunu kaybeden toplumlar, her şeylerini kaybetmek zorunda kalırlar. Fertleri birbirine düşmüş milletler, yok olup gitmeye mahkûmdurlar. Tarih bunun en büyük şahididir. Onun içindir ki dinimiz, birlik, beraberlik ve kardeşlik hukukunun önemini belirtmiş, fitne ve tefrikanın da son derecede tehlikeli olduğunu da açıkça belirtmiştir. Her birimize düşen en önemli görev fitne ve tefrikadan uzak durup birliğimizi korumak olmalıdır.

      Dinimiz İslam, insanları kesinlikle ırk, renk, soy ve cinsiyet ayrımına tabi tutmadan aynı anlayışla kucaklamaktadır. Birlik ve beraberliğin olmadığı yerde tefrika vardır. Tefrika, girdiği cemiyetlerde, itimat-emniyet, hürmet- muhabbet, şefkat ve merhamet gibi her türlü ahlaki güzellikleri ortadan kaldırır.

Her birimiz elimizden gelen maddi ve manevi unsurlarımızı seferber ederek, güzelim ülke Türkiye’miz üzerinde oynanmak istenen oyunun olumsuzluklarını gidermek için gece gündüz demeden çalışmalıyız. Kesinlikle fitne ve fesattan uzak durarak, birliğimizi, dirliğimizi korumak zorundayızBirlik-beraberlik ruhunu koruduğumuz sürece başarılı olmamız, Rabbimizin lütfu ile kaçınılmaz olacak, önümüzde hiçbir güç ve onun maşaları duramayacaktır.

      Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlarının teröre destek vermelerinden dolayı haklı olarak görevlerinden alınmalarını gerekçe göstererek Ülkemizi karıştırmak isteyen iç ve dış hainlere kesinlikle pirim verilmemelidir. Türkiye’miz üzerinde oynanmak istenen oyunun, darbe girişiminin olumsuzluklarını 15 Temmuz gecesi nasıl bir ve bütün olarak gidermişsek, bundan sonra da aynı kararlılıkta devam etmeliyiz. Güzel Ülke Türkiye’mize, içeriden ve dışarıdan hainlik edip, sivillere, güvenlik güçlerimize saldıran hain teröristlerin, zalimlerin her birinin tuzaklarını, nasıl boşa çıkarmışsak, beraberliğimizi sürdürdüğümüz sürece de, Allah (c. c.)’ın izni ile hiçbir güç karşımızda duramayacaktır. Hem içeride hem de dışarıdaki teröristler nerede olurlarsa olsunlar mutlaka cezalandırılacaklardır. Kuzey Irak’a da çok kısa süre içinde girilerek terör yuvalarının yerle bir edileceğine inanıyorum.

     Yeryüzünde cereyan eden bütün olumsuzlukların Müslümanların aleyhine olduğunu hepimiz görebiliyoruz. Dünya’nın birçok yerinde yapılan zulüm, işkence, vahşet, kan, gözyaşı vb. olumsuzlukların hemen hemen büyük çoğunluğu Müslümanların yaşadıkları coğrafyalarda, Müslümanlara reva görülmektedir. Bu yaşanan olumsuzlukları görmemek için kör, duymamak için sağır ve anlamamak içinse akılsız olmak lâzım gelmektedir. Her birimiz elimizden gelen maddi ve manevi unsurlarımızı seferber ederek, güzelim ülkemiz Türkiye’miz üzerinde oynanmak istenen oyunun olumsuzluklarını gidermek için çalışmalıyız.  İçeriden ve dışarıdan hainlik edip, sivillere, güvenlik güçlerimize saldıran teröristlerin her birinin tuzaklarını boşa çıkarmak için, gayret sarf etmeliyiz. Kesinlikle fitne ve fesattan uzak durarak, birliğimizi, dirliğimizi korumak zorundayız. Birlik ve beraberliği koruduğumuz sürece başarılı olmamız kaçınılmaz olacaktır. Güçlü bir Türkiye’nin mazlumların muzaffer olmasını sağlayacağı da aşikârdır.

     Türkiye’mizde en geniş anlamda insan haklarına, özgürlüğe sahip olmalarına rağmen, dış ve iç ihanet şebekelerinin oyuncağı olan, kardeşlikten anlamayan, birliği bozan terör faaliyetlerine devam eden teröristlere gerekli cezaların verilmesinden daha doğal ne olabilir ki… Elbette anladıkları dilden cevapları verilecektir. Kısacası; Devletin şefkatine razı olmayanlar, kudretine boyun eğmek zorunda kalırlar. Müslümanlar; kardeşlik, dayanışma, birlik ve beraberlik içerisinde maddi-manevi unsurlarını seferber ederek bu olumsuzlukları gidermek zorundadır. Müslümanlar dünkünden daha çok bugün, kardeşlik dayanışma, birlik ve beraberlik içerisinde maddi ve manevi unsurları seferber ederek, güzelim Ülkemiz Türkiye üzerinde oynanmak istenen oyunun olumsuzluklarını gidermek zorundadırlar. İçeriden ve dışarıdan güzel Ülkemiz Türkiye’ye düşmanlık eden hainlerin tuzaklarını boşa çıkarmak için, birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşlik hukukumuzu muhafaza etmek zorundayız. Türkiye’mizin maddi ve manevi yönden güçlenmesi, birlik, beraberlik ve kardeşlik için çalışanlara selam olsun.

     Âyet-i Kerîmelerde: “Hepiniz toptan Allah’ın ipine (İslam’a) sarılın, ayrılmayın, Allah’ın size olan nimetini anın; düşmandınız, kalpleriniz arasını uzlaştırdı da O’nun nimeti sayesinde kardeş oldunuz. Bir ateş çukurunun kenarında idiniz, sizi oradan kurtardı. Allah doğru yola erişesiniz diye size böylece ayetlerini açıklar” “Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayın. İşte bunlar için büyük bir azap vardır.”       (Al-i İmran Sûresi âyet:103, 105)  “Mü’minler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah’tan korkun ki esirgenesiniz.” (Hucurat Sûresi âyet:10) buyrulmuştur.

     Fitne ve tefrikadan uzak durup birliğimizi, kardeşliğimizi koruyup, maddi ve manevi yönden huzur ve mutluluk içinde yaşamamız duası ile…  

omerlutfiersoz@gmail.com

KURBAN; SADAKAT, SAMİMİYET, TESLİMİYET VE İHLÂSIMIZI GÖSTERİR

KURBAN; SADAKAT, SAMİMİYET, TESLİMİYET VE İHLÂSIMIZI GÖSTERİR

       Kurban; İhlâsımızı, samimiyetimizi, sadakatimizi ve teslimiyetimizi gösterir. Kurban, insanlıkla yaşıt en eski, ama eskimeyen, her yıl yenilenen, Allah (c.c.)’ın Rızasına eriştiren bir ibadettir. Rabbimiz, Kurban keserek yoksul ve düşkünleri gözetmeyi her birimize lütfeylesin. Kurban İbadeti, cimriliğimizi tedavi ettiği gibi, Cömert olmamızı sağlar. İhtiyaç sahiplerini düşünüp yardım etme duygusuna sahip olmamızı sağladığı için, merhamet duygumuzu coşturur. Vermeyi, paylaşmayı, gerçek anlamda gönülden yaşamamıza imkân sağlar. Kurbanımızın etinden, ihtiyaç sahiplerine verdikçe, çok özlü ve önemli dualar almamız kaçınılmaz olur.

      Malumunuz önümüzdeki cumartesi günü arife, pazar günüde Kurban Bayramının birinci günüdür. Teşrik tekbiri; arife günü sabah namazında başlar ve dördüncü bayram ikindi namazı sonrası dâhil olarak 23 (Yirmi üç vakit), “Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallahu Vallahu Ekber, Allahu Ekber ve Lillahilhamd” denilerek ikmal edilir.

     Arife, bilinen gün anlamına gelmektedir. Bayramı müjdeleyen, bayramdan önceki gündür. Arife, Bayram ve fırsat bulduğumuz zaman dilimlerinde kabirleri ziyaret edip, çokça tefekkür etmeliyiz. Kabir ziyareti, insanlara ahireti hatırlatır. Bu ziyaretler vesilesi ile bir gün mutlaka öleceğimizi hatırlamış oluruz. Bu hatırlama aslında hayatımızı daima güzel ahlak esaslarına göre yaşamamız gerektiğini de beraberinde getirir. Dünyanın imtihan yeri olduğu, dolayısı ile bu imtihanda mutlaka başarılı olmamız gerektiği anlayışı bizlerde hâkim olmalıdır. Aslında ölüm, dinimize göre bir yok oluş değil, gerçek manada var oluşun başlangıcıdır.

          Hz. Âdem  (a.s.)’ın çocukları Habil ile Kâbil, Allah (c. c.)’a birer kurban takdim ederler. Kâbil’in kurbanı reddedilir ve Habil’inki kabul olunur. Bu olay Kuran-ı Kerîm de şöyle anlatılır:  “Onlara, Âdem’in iki oğlunun haberini gerçek olarak anlat: Hani birer kurban takdim etmişlerdi de birisinden kabul edilmiş, diğerinden ise kabul edilmemişti. (Kurbanı kabul edilmeyen kardeş, kıskançlık yüzünden), ‘Andolsun seni öldüreceğim’ dedi. Diğeri de ‘Allah ancak takvâ sahiplerinden kabul eder’ dedi.

     Yüce Kitabımız Kuran-ı Kerîm, takva sahibi olan bir gönül üzerinden bir başka kurban kıssasını anlatır: Uzun yıllar evlat hasretiyle yanıp tutuşan Hz. İbrahim(a. s.), Allah (c. c.)’ dan bu hasretin bitmesini ister.  Hz. İbrahim (a. s.)’ın duasını Yüce Mevlâ kabul buyurmuş, Salih bir evlât lütfetmiştir. Hz İbrahim verdiği söz gereği evlâdını kurban etmesi gerekmektedir. Bu husus Kur’an-ı Kerîm de şöyle ifade buyrulmaktadır: Babasıyla beraber yürüyüp gezecek çağa erişince: Yavrucuğum! Rüyada seni boğazladığımı görüyorum; bir düşün, ne dersin? Dedi. O da cevaben: Babacığım! Emrolunduğun şeyi yap. İnşAllah beni sabredenlerden bulursun, dedi. Biz, oğluna bedel ona büyük bir kurban verdik. Geriden gelecekler arasında ona (iyi bir nam) bıraktık: İbrahim’e selam! Dedik. Biz iyileri böyle mükâfatlandırırız. Çünkü o, bizim Mü’min kullarımızdandır.” (Saffat Sûresi âyet:102,111).    

     Bu âyetlerde, Hz. İbrahim’in oğlunu kurban etmesi anlatılır. Bu kıssa bir imtihandır. Bu imtihan, Peygamber olan baba ile oğlu arasında cereyan etmiştir. Şöyle ki, Hz. İbrahim’in iki oğlu vardı: İsmail ve İshak. Kur’an-ı Kerim’de kurban edilecek çocuğun isminden söz edilmez. Ancak Müfessirlerin kanaatine göre, İsmail’dir. Zira olay göçten hemen sonra olmuştur ki, o zaman İsmail vardı. Ayrıca olay Mekke’de geçmiştir. Mekke’ye gelen de İsmail’dir. İbrahim (a. s.) gece  rüyasında, birisinin kendisine,  ‘Allah sana oğlunu boğazlamanı emrediyor’ dediğini duymuş, sabah olunca bunun şeytandan mı, Rahmân’dan mı olduğu hususunda tereddüt etmiş, üç gece rüyayı üst üste görünce bunun Allah (c.c.)’tan olduğunu anlamış ve gereğini yapmak isteyince,  Oğlu İsmail yerine, Kur’ ban etmesi için bir Koç gönderilmiştir.  

     Âyet-i Kerîmede: “Onların ne etleri ne de kanları Allah’a ulaşır; fakat O’na sadece sizin takvânız ulaşır. Sizi hidayete erdirdiğinden dolayı Allah’ı büyük tanıyasınız diye O, bu hayvanları böylece sizin istifadenize verdi. (Ey Muhammed!) Güzel davrananları müjdele!”(Hac Sûresi âyet:37) buyrulmuştur. Bu âyet, genel olarak bütün ibadetlerde iyi niyet ve ihlâsın gerekliliğini ortaya koymaktadır. Anlaşılıyor ki, ibadetlerimizde bizi Allah rızasına ulaştıracak olan temel unsur, kalplerimizin takvası, yani bu ibadetleri, gösterişten uzak olarak sırf Allah rızası için yapma çabasıdır. Nitekim Peygamberimiz Hz. Muhammed(s.a.s.) bir hadislerinde; “Amellerin kıymeti ancak niyetlere göredir. Herkesin niyeti ne ise, eline geçecek olan da odur” buyurmuşlardır.

     Kurban, İbrahim’i bir sadakatin, İsmail’i bir teslimiyet’in, Muhammedî bir muhabbetin ortaya konmasıdır. Bu güzel hasletleri hayatımıza hâkim kılanlardan olmamız duası ile Arife günümüzü, İdrak edeceğimiz Kurban Bayramımızı kutlar, Milletimiz ve İslam Âlemi için hayırlara vesile olmasını Allah (c.c.)’tan niyaz eder, sıhhat ve afiyetler dilerim. 

 omerlutfiersoz@gmail.com

BİD’AT VE HURAFELERLE MÜCADELE ÇOK ÖNEMLİDİR

BİD’AT VE HURAFELERLE MÜCADELE ÇOK ÖNEMLİDİR

     Bid’at ve hurafelerle mücadele çok önemlidir. Müslüman; İslâm dininin özüne, ana kaynaklarına aykırı olan her şeyi, kimden kaynaklanırsa kaynaklansın, reddetmesini bilmelidir. Müslüman; Kur’an ve Sünnet’e uygun bir hayat yaşadığı sürece, bid’at ve hurafelerden gereği gibi kurtulmuş ve korunmuş olur.

     Bid’at; icat olunan, sonradan ortaya çıkan anlamına gelmektedir. Asr-ı saâdetten sonra ortaya çıkan, şer’i bir delile dayanmayan inanç, ibadet, fikir, tutum ve davranışlar için kullanılan bir terimdir. “Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.)’den sonra ortaya çıkan, İslâm’a, şeri delillere uygun olmayan eksiltme veya ekleme özelliğini taşıyan her şey”  diye tarifi yapılmıştır. Kısacası; Kur’an ve Sünnet ’teki emir ve yasakların bazılarının değiştirilip yanlış uygulanması demektir. Müslümanların kesinlikle bid’at ve hurafelerden uzak durarak, İslâm’ın emir ve yasaklarına sadık kalarak bir hayat yaşamaları arzulanan bir durumdur.

    Hurafe (batıl inançlar); dinimiz İslam ile ilgi ve alakası bulunmayan, birtakım yanlış görüş, inanış ve uygulamalara verilen isimdir. Hurafelerin kimi kasıtlı olarak içimize sokulmuş, kimi de bilgisizlikten kaynaklanarak toplumumuzda maalesef yer bulmuştur. Örnek vermek gerekirse; Türbe ve tekkelere mendil bağlamak, çaput bağlamak v.b. gibi.

     İslâm; bid’at ve hurafelerden uzak, Kur’an ve Sünnet merkezli evrensel bir dindir. Âyet-i Kerimede; “Şüphesiz bu (İslâm), benim dosdoğru yolumdur. Buna uyun. (Başka) yollara uymayın. Zira o yollar sizi Allah’ın yolundan ayırır. İşte sakınmanız için Allah size bunları emretti.”  (En’âm sûresi âyet:153) buyrulmuştur. Kuran-ı Kerîm’in ve Peygamberimiz Hz. Muhammed(s.a.s.)’in sünnetleri ile belirttiği hak yoldan ayrılmamak gerekir.

     Bir hadis-i şerifte; “Her kim bizim bu işimizin (Dinimizin) içine ondan olmayan bir şeyi yeniden sokarsa, o yapılan merduttur, başına çalınır.” (Riyâzü’s Sâlihîn, C.1,No.168) buyrulmuştur.

     Bid’at ve hurafeler;  İslâm’ın, farklı sosyal ve kültürel yapıya sahip olan toplumlar arasında yayılması sonucunda ve de art niyetli kişilerin, kasıtlı olarak uygulamalarından doğmuştur. Yani kökeninde ya cehalet ya da ihanet yatmaktadır.

     Bid’at’ın kapsamının sadece dini konularla sınırlı olduğu hususunda, İslâm âlimlerinin görüş birliği mevcuttur. Bu sebepledir ki, inanç ve ibadet hayatının dışında kalan yenilikler bid’at kavramına girmezler. Çünkü itikat ve ibadet konuları, vahiy mahsulü olup, eksiltilip, artırılması, kısacası değiştirilmeden kabul edilip uygulanması gereken ana unsurlardır.

          Bid’at ve hurafelerle mücadele çok önemlidir. Ancak mücadele ederken de, yenilerini ihdas etmemek, fitne ve fesada sebep olmamak gerekir diye düşünüyorum. Her türlü bid’at, hurafe,  batıl inançlar, İslâm’ın özüne aykırıdır. Elimizde, Kuran ve sağlam hadis kaynakları mevcuttur. Bu ana kaynaklardan gereği gibi beslenip, toplumumuzu aydınlatan, özüyle sözü, yaşantısı uyumlu olan güzel ahlâk sahibi âlimlerimizin ilimlerinden yararlanarak, hayatımızı, bid’at ve hurafelerden uzak, İslâm’a uygun bir şekilde yaşamalıyız. Gerçek anlamda kurtuluşu ancak bu şekilde elde edebiliriz.

     Rabbimiz, bid’at ve hurafelerden uzak durarak, Kur’an ve Sünnette emredilenlere uygun güzel bir hayat yaşayıp, kurtuluşa erenlerden olmamızı her birimize nasip eylesin. Sıhhat ve afiyetler dilerim.

     omerlutfiersoz@gmail.com

İYİLİĞİ EMRETMEK VE KÖTÜLÜKTEN MEN EDİP SAKINDIRMAK

İYİLİĞİ EMRETMEK VE KÖTÜLÜKTEN MEN EDİP SAKINDIRMAK

     İyiliği emretmek ve kötülükten men edip sakındırmak, şartlarını taşıyan bütün Müslümanların asli görevlerindendir. İslâm’ın, iyi, doğru, güzel kabul ettiği hususlara Ma’ruf, kötü, çirkin ve yanlış kabul ettiği hususlara da Münker denilir. İyilik ve kötülük kavramlarının belirleyicisi Kur’an ve Sünnet’tir. Allah (c.c.) ve Resulü Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.s.)’in iyi dedikleri iyi, kötü dedikleri de kötüdür. Emr-i bi’l ma’rûf ve nehy-i anil münker; “İyiliği emretmek ve kötülükten men etmek, sakındırmak” anlamına gelmektedir.      Emr-i bil ma’ruf ve nehy-i anil-münker; İslâm davetinin, tebliğinin temelini teşkil eden, dini, ahlâki ve hukuki bir tabirdir.

     Kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerîm’de: “Sizden, hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü meneden bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Ali İmran Sûresi âyet:104)

    “Siz, insanların iyiliği için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz; iyiliği emreder, kötülükten meneder ve Allah’a inanırsınız…” (Ali İmran Sûresi âyet:110)

    Müfessirler, Ali İmran 104. âyet emri uyarınca, Müslümanlar içinde, iyiliği emreden, kötülükten alıkoyan bir içtimaî kontrol müessesesinin bulunmasının farz olduğunu belirtmişler; ancak, bu görevi üstlenen kişilerde, görevin iyi ve hakkaniyete uygun olarak yerine getirilmesini mümkün kılacak bazı şartların bulunması gerektiğine de işaret etmişlerdir. İyiliği emredip, kötülükten sakındırmak görevini hiçbir Müslüman yapmazsa, farz-ı ayn olan görevi yapmamalarından dolayı bütün Müslümanlar sorumludurlar.

     Her birimiz öncelikle kendimizden sorumluyuz. Ancak ferdin sadece kendini ıslah etmesi ve kendisi ile meşgul olması yeterli değildir. Her fert ailesinden, yakınlarından ve aynı zamanda toplumun ıslahından da sorumludur. Yapılan yanlışlıklar karşısında, ehil olan kişilerin ikazları ve insanları kötülüklerden sakındırıp vazgeçirmeye çalışmaları dini bir görevdir.

     “Mü’min erkeklerle Mü’min kadınlar da birbirlerinin velileridir. Onlar iyiliği emreder, kötülükten alıkorlar, namazı dosdoğru kılarlar, zekâtı verirler, Allah ve Resûlüne itaat ederler. İşte onlara Allah rahmet edecektir. Şüphesiz Allah azîzdir, hikmet sahibidir.” (Tövbe Sûresi âyet:71)

     İctimaî şuûr, fertlerin dinî ve ahlâkî kusurları ve kötülükleri karşısında da duyarlı olmak zorundadır. Tövbe Sûresinin 71. Âyet-i Kerîmesin de; Kadın olsun erkek olsun Mü’minlerin, birbirlerine iyiliği emredip kötülükten alıkoymalarının, aralarındaki velayet bağı ve kardeşliğin zaruri bir sonucu olduğuna işaret edilmiştir. Bu görev ve yetki cinsiyet farkı gözetmeden İslâm toplumunun bütün fertlerine verilmiştir.

     “Tövbe edenler, ibadet edenler, hamdedenler, oruç tutanlar, rükû edenler, secde edenler, iyiliği emredip kötülükten alıkoyanlar ve Allah’ın sınırlarını koruyanlardır. O Mü’minleri müjdele!” (Tövbe Sûresi âyet:112) buyurulmuştur.

     Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.) hadis-i şeriflerinde: “İçinizden her kim bir münker ; (yani kötülük) görürse onu eliyle önlesin. Buna gücü yetmeyen diliyle ona karşı çıksın. Bunu da yapamayan kalben buğzedip kötülüğe öfke duysun ki, artık bu İman’ın en zayıf derecesidir.” (Müslim, İman,78; Tirmizi, Fiten,11) buyurmuştur.

     Çok önemli ve kutsal olan tebliğ görevini ehil kişilerin, cebir, şiddet, güç, baskı ve zorlama olmaksızın, yumuşak, tatlı ve güzel sözler söyleyerek, iyiliği emredip, kötülükten sakındırma hususunda İslâm’ın emir ve yasaklarına riayet edilerek yapılması gerekir. Sosyal hayatın düzeni, gerçeklerin duyurulması ve yanlışların düzeltilmesi esasına bağlıdır. Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.s.)’in tebliğ metodu örnek alınmalıdır.

     İyiliği emir, kötülükten nehiy toplumun kendi kendine oto-kontrol sistemini sağlamaya yönelik olan bir farzdır. Bu farz, ne kadar samimiyetle, planlı, programlı uygulanırsa; toplumdaki suç oranları azalacak, sevgi, kardeşlik, barış ve huzur ise artacaktır. İslâm ile insan arasındaki bütün engellerin gerçek anlamda kaldırıldığı bir dünya da yaşamayı hedeflemek en büyük arzumuz olmalıdır.

     Allah (c.c.), her birimize İslâm’a göre gerçek anlamda hayat yaşamayı, iyilikleri emredip, kötülüklerden sakındırmaya çalışanlardan olmayı nasip eylesin. Sıhhat ve afiyetler dilerim.

     omerlutfiersoz@gmail.com

15 TEMMUZ’U UNUTMA, UNUTTURMA!

15 TEMMUZ’U UNUTMA, UNUTTURMA!

     Güzel Ülke Türkiye’miz üzerinde yıllardır oynanan oyunlara, ihanetlere 15 Temmuz 2016 Cuma akşamı bir yenisi daha eklenmiş, bir grup gözü dönmüş hain, zalim cuntacı grup, darbe, işgal girişiminde bulunmuştur. Ancak, halkımızın meydanlara inmesi ile beklemedikleri, hesaba katmadıkları bir tepki ile karşılaşmışlardır. Allah (c.c.)’ın Lütfu, Cumhur Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Cesareti, kararlılığı sonucu ölümüne vatanseverleri meydanlara davet etmesi, Başbakanımızın, Bakanlarımızın, Hükumetimizin, Milletvekillerimizin, Milletimizin feraseti,  Darbeye karşı olan askerlerimizin, polislerimizin kahramanlıkları,  Siyasi Partilerin büyük çoğunluğunun karşı tavır koyuşu,  Medyanın milli iradeye güçlü desteği, farklı görüşteki bütün insanlarımızın birlikteliği, halkımızın sokaklara inerek iradesine sahip çıkarak, tankların, topların, durdurulması için ölümüne mücadelesi sonucunda, zalimlere, hainlere gerekli direniş   gösterilmiş, darbecilere, darbe yapılmıştır.

     15 Temmuz 2016 Darbe girişiminin hemen akabinde meydanlara çıkarak Valilik önünde ilk günden itibaren düzenli olarak darbeye karşı duruşumuzu net olarak göstermenin manevi huzurunu yaşamaktayım. Ayrıca 16/17 Temmuz Akşamı Mevlana Meydanında Konuşma yaparak duruşumuzu, net bir şekilde ortaya koymuş olduk. Darbe girişiminin hemen akabinde dört yazı yazmıştım. Yazılarım ile konuşmamın linklerini ekte sunuyorum.

     http://www.yenikonya.com.tr/yazar/omer_lutfi_ersoz-30/milletimiz_bir_destan_yazmistir-3816

https://www.konhaber.com/yazar-ser_gibi_gorunen_bazi_seylerde_hayir_hayir_gibi_gorunenlerde_de_ser_olabilir-10420.html
http://www.dogruses.com/yazarlar/omer-lutfi-ersoz/4300-birlik-ve-beraberligimiz-daim-olsun.html
http://www.haberfark.net/bu-gunes-batmayacak-ta-ki-mahsere-kadar-29469yy.htm

Güzel Ülke Türkiyemizi, Vatanımızı, Bayrağımızı, Milletimizi seven her görüşten kardeşlerimizin yoğun katılımları ile Cuntacılara karşı olup, Milli iradeye sahip çıktık. Demokratik tepkilerimizi, Konya Mevlana Meydanında Saat 03:00 sularında Kardeşlerimize hitap ederek görüşlerimi aktarma imkanına sahip olduğum, gençlerin cep telefonları ile çektiği video ektedir. Rabbimiz, bütün duyarlı Kardeşlerimizden Razı olsun.

Ömer Lütfi Ersöz paylaştı: 17 Temmuz 2016 Pazar

     Türkiye’mizi, Vatanımızı, Bayrağımızı seven, Milletimiz ’in güzel insanları, korkmadan, büyük bir cesaretle saflarını belli ederek, cuntacılara karşı gelerek bir destan yazmıştır. İlk andan itibaren sokaklara inerek, Milli İradeye sahip çıkmıştır.  Türkiye bir muz Cumhuriyeti değildir. Milletimiz dik durup, eğilmemiş, Türkiye’mizi Darbecilere teslim etmemiştir. Hakkın ve Halkın önünde hiç bir güç duramaz. Halkımız, demokratik tepkilerini bulundukları şehirlerin büyük meydanlara inerek göstermişlerdir.

     Bu güne kadar eşi ve benzeri görülmemiş şekilde ilk günden itibaren bir halk hareketi gerçekleştirilmiş, darbeciler durdurularak tutuklanmaları sağlanmış, sabaha kadar, fiili ve kavli dualar yapılmış, Yasinler, Fetihler, Fatihalar, hatimler, salalar, ezanlar okunmuştur. Adını Yurtta Sulh Konseyi olarak lanse eden bir grup gözü dönmüş cuntacı, Milli İradeye,  Türkiye Büyük Millet Meclisine, Milletvekillerinin üzerlerine, Emniyet Müdürlüklerine, Önemli Kamu Kurumlarımıza F 16‘lar, helikopterler ile bombalar atılmış, sivil halkımız silahlarla taranmıştır.

     Demokrasiye, Milletimize hiç çekinmeden kurşun sıkan, öldüren cuntacı hainlere hak ettikleri en ağır cezalar verilmiştir ve verilmeye devam edecektir. Allah (c. c.)’ın yardımı, lütfu, milletimizin irfanı ile büyük bir oyun bozulmuştur.  Ne kadar şükretsek, hamt etsek azdır diye düşünüyorum. Türkiye’mize, Milletimize, Vatanımıza, Bayrağımıza, mukaddesatımıza, bütün değerlerimize ihanet etmeye kalkan cuntacılara, Milletimiz en güzel cevabı vermiştir. Allah (c.c.)’ ın Lâneti, bütün zalimlerin, hainlerin üzerine olsun.

     Darbecilere karşı duran, destan yazan, bulundukları yerlerdeki büyük meydanları doldurarak iradesine sahip çıkan Milletimizi gönülden tebrik ediyor, alkışlıyorum. 15 Temmuz’u Unutmamak ve unutturmamak için üçüncü yılında yeniden meydanlarda olmamız gerekir. Bizler Konya da Mevlana meydanında olacağız inşAllah.       Bugüne kadar destek veren, bundan sonrada desteğini her yıl düzenli olarak sürdürüp nöbetine devam edecek bütün kardeşlerimize kalb-i şükranlarımı sunarım. Rabbimiz, her birinizden Razı Olsun.  Cuntacılara karşı haklı mücadelede hayatını kaybeden Şehitlerimize, Allah (c. c.), Rahmet eylesin. Mekânları Cennet Olsun. Gazilerimize hayırlı bereketli uzun ömürler dilerim.

     Rabbimiz, her türlü iç ve dış fitneden her birimizi korusun. Allah (c.c.) yâr ve yardımcımız olsun, bir daha 15 Temmuzlar yaşatmasın.(Âmin)     omerlutfiersoz@gmail.com

İBRET ALMAK İÇİN YERYÜZÜNDE GEZİP DOLAŞMAK

İBRET ALMAK İÇİN YERYÜZÜNDE GEZİP DOLAŞMAK

     İbret almak için yeryüzünde gezip dolaşmak, mükemmel ve muhteşem bir şekilde yaratılmış olan coğrafi güzellikleri ve bütün varlıkları tanıma amaçlı yapılan geziler çok önemlidir. Âyet-i Kerîmede: “De ki: Yeryüzünde gezip dolaşın da, Allah ilk baştan nasıl yaratmış bir bakın. İşte Allah bundan sonra (aynı şekilde) ahiret hayatını da yaratacaktır. Gerçekten Allah her şeye kadirdir.” ( Ankebut Sûresi âyet:20) buyrulmuştur. Rabbimizin, Yeryüzünde gezip dolaşın emri gereği; Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Konya Şubesi,  “Yazılacak Çok Şeyimiz Var” konu başlıklı gezi programlarını her yıl düzenlemektedir. Kültür ve Turizm’in Başkenti Konya’dan,  doğal güzelliklerle dolu Karabük, Safranbolu, Bartın ve Amasra’ya Gezi düzenlenmiştir.

     Geziye TYB Konya Şube  Başkanı Prof. Dr. Hayri Erten, Mustafa Güçlü,  bendeniz Ömer Lütfi Ersöz, Şener İşleyen,  Nihat Abayhan, Melahat Ürkmez,  Saffet Yurtsever,  Ahmet Köseoğlu, Ahmet Çaycı,   Faruk Koçak,  Hüzeyme Yeşim Koçak, Serpil Yalçınkaya, Anuş Gökçe, Sadık Gökçe,  İsmail Detseli, Mustafa Balkan, Bedir Köseoğlu, Ziya Kuz, Bekir Şahin, Muhammed Acıyan, Kazım Öztürk, Salih Sedat Ersöz, Mustafa Güden, İbrahim Can, Cemil Paslı, İbrahim Günay, Ahmet Aka, Zeki Oğuz gibi gazeteci, yazar, fotoğraf sanatçısı, akademisyen ve aile fertlerinden oluşan kırk altı kişilik bir heyet katılmıştır.

    Tarihi birikimi olan, kadim başkent, şehircilik anlamında özel bir yere sahip Konya’mızdan, geçtiğimiz hafta sonu,  cumartesi günü sabahın erken saatlerinde çıktığımız yolculuğumuz çok keyifli geçti. Çok değerli kardeşlerimiz ile yolculuğumuz süresince birbirinden özlü ve güzel sohbetler yapma imkânına sahip olduk. Bu sohbetler, şakalaşmalar, toplu yapılan ibadetler dostluklarımızın pekişmesine vesile olmuştur. Karabük Öğretmen evine uğrayıp öğle yemeğimizi yedikten, eşyalarımızı yerleştirip namazımızı eda edip Karabük şehir turu atmamız sonrası Konya da öğretmen olarak çalışmış Ramazan Uzuntarla’nın rehberliğinde Safranbolu’yu gezdik. Sırasıyla Safranbolu evlerini, Tokatlı Kanyonu, Seyir terasını, ters evi ve çarşı merkezindeki Camileri, iş yerlerini gezdik. Konya Aydınlar Ocağı Başkanı Dr. Mustafa Güçlü’nün eniştesi Hüseyin Özcan Bey’in sahibi olduğu ters ev gerçekten enteresan. Binanın çatısı yerde, binanın tabanı yukarıda ve eşyalar tavanda montelenerek yapılmıştır. Konya’mızın Akören/Bozkır sınırları için bulunan Kanyon bölgesinde Seyir tepesi, maceracıların en eğlenceli sporu ‘İpli Makarayla Geçiş’, ters ev v.b. güzellikler oluşturularak Turizme kazandırılması çok güzel olur. Yetkililerimizin dikkatine sunuyorum. Safranbolu gezimizi tamamladıktan sonra Karabük Belediye Başkanının organize ettiği, ev sahipliğini Karabük Gazeteciler Cemiyet Başkanı Metin Kaya ile ikinci Başkan Nuray Alpboğa’nın üstlendiği, müteşekkir olduğumuz yemek sonrası istirahatimizi gerçekleştirdik.

     Pazar sabahı Karabük’ten ayrılarak, filmlere konu olan Bartın yolu üzerinden Amasra’ya geçtik. Amasra da Melih Saylan rehberliğinde; Ceneviz Kalesi, Cuma hutbelerinin halen orijinaline uygun olarak Kılıç ile çıkılarak okunan Fatih Sultan Mehmet’in yaptırdığı Fatih Camiini ve tarihi Şapeli ziyaret ettik.Gezinin bir bölümünde Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır’ın daveti üzerine beraber çay içerek sohbet etme imkânına sahip olduk. Amasra gezisinin ardından Bartın’a geçtik. Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın ile güzel bir sohbet sonrası Nihal Çıngı’nın rehberliğinde şehri gezdik. Kent Müzesi ve Bartın Çayına hayran kalıp çok beğendiğimizi belirtmek isterim. Konya TYB üyesi Yazarların Bartın da olduğunu haber alan 22. Dönem Ak parti Bartın Milletvekili Hacı İbrahim Kabarık, Bartın Çayına nazır restoranında bizleri misafir ederek akşam yemeği ikram etti. Gezimizde; Batı Karadeniz bölgesinde yer alan, güzel yurdumuzun yemyeşil dağları, ormanları, akarsuları, gölleri ile Türkiye’mizin harika yerlerinden olan, emeğin sembolü Karabük’ü, adını Safran bitkisinden alan Safranbolu’yu, sokakları gül kokulu Bartın’ı ve Cennetmekân Fatih Sultan Mehmet Han’ı kendine hayran bırakıp ‘Lala, Çeşm-i cihan bu mu ola!’ Dedirten Amasra’yı gezip gördük. Allah (c. c.)’ın yarattığı doğal güzellikleri seyredip, çeşit çeşit nimetlerinden sıhhat ve âfiyet içinde müstefit olduğumuz için ne kadar şükretsek azdır diye düşünüyorum. Rabbimiz, verdiğin sayısız nimetler için, hiç birini yalanlamadan, nankörlük etmeden, Cennet gibi topraklarda yaşadığımız için sonsuz şükürler olsun. Ya Rabbi! Bizleri kulluğunda daim eyle! Rızana uygun, güzel ahlâk sahibi, Peygamberimiz Hz. Muhammed (s. a. s.)’in örnek hayatını kendimize gerçek rehber edinerek, Mü’mine yakışır bir hayat yaşamayı nasip eyle! (Âmin)

      Karabük,  Safranbolu,  Bartın,  Amasra gezisinin organizesinde emeği geçen; başta TYB Konya Şube Başkanı Prof. Dr. Hayri Erten’e, Yönetim Kuruluna, Selçuklu Belediye Başkanı Sayın Ahmet Pekyatırmacı’ya, Karabük Belediye Başkanı Sayın Rafet Vergili ’ye, Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır’a, Bartın Belediye Başkanı Sayın Cemal Akın’a, Yönetmen Saffet Yurtsever’e Katılımcıların her birine, büyük bir özveri ile hizmet eden Yusuf Özdemir’e, Süleyman Gençtürk’e ve emeği geçen bütün  kardeşlerimize kalb-i şükranlarımı sunarım.  Allah (c. c.), her birinden razı olsun.     

 omerlutfiersoz@gmail.com

NAMUS VE AHLÂKTAN YOKSUN SAPIK ZAVALLILAR

NAMUS VE AHLÂKTAN YOKSUN SAPIK ZAVALLILAR

     İnancımız İslâm’a göre evlenilmesi meşru olanlar ve yasak olanlar açıkça bildirilmiştir. Evlenmeleri helâl olan erkek ve kadının ailenin temelini oluşturmaları Alalh (c.c.)’ın emri, Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.)’inde sünnetidir. Evlilik ancak aile kurmak içindir. Aile, ilk olarak Cennette Yüce Yaratıcı tarafından Hz. Âdem babamızla Havva annemiz arasında kurulmuş ve imtihan edilmek üzere dünyaya gönderilmişlerdir. Sürekli olarak, Cennetten bir huzuru ve mutluluğu içinde barındıran; temelleri, esasları, kuralları Yüce Yaratıcı tarafından belirlenmiş en önemli sosyal müessesedir. Tertemiz nesillerin yetiştirilmesi, ailelerin en büyük amacıdır. Aile, toplumun çekirdeği ve rengidir. Şekil ve âdet olarak birbirine çok benzeyen, içerik ve öz itibariyle tamamen birbirinden farklı ama birbirini tamamlayan iki varlığın birleşmesiyle ortaya çıkan huzur ve mutluluğun en önemli merkezidir.

    Hz. Nuh (a.s.)’ın kavmi; daha önce yaşamış olan milletlerin hiç birinde görünmeyen bir ahlâksızlık içindeydiler. Bu ahlâksızlık türünde azgınlıkları artmakta, engel olmak isteyenleri de susturmak için zalimleşmekteydiler. Eşleri olan kadınları bırakıp, erkeklere yönelmişlerdi. Bu kötü ahlâksızlığa Livata-Oğlancılık (Homomoseksüellik) denilmektedir. İffet, hayâ, namus gibi değerlere sahip olma duygusu kaybolmuş, unutulmuş; erkeklerin birbirleri ile çiftleşmeleri şeklinde beliren fuhuş, toplumda değer adına hiçbir şey bırakmamıştır. Hayvan toplumlarında bile rastlanmayan bu ahlâksızlık, kadınlarda da ters bir oluşumun meydana gelmesine sebep olmuştur.

     Namus, iffet, hayâ, güzel ahlâk ve insanlıktan yoksun kısa adı LGBT olan sapık bazı zavallılar dünyanın birçok yerinde, Hz. Nuh (a.s.)’ın kavminin helâk olmasına sebep olan fıtrata aykırı ahlâksızlıkları ‘cinsiyet eşitliği’ adı altında sergileyip, yürüyüş gerçekleştirebilmektedirler. Aileyi tahrip eden, insani ve ahlâki değerleri hiçe sayan sapık propagandalar, özgürlük, onur gibi kavramlarla servis edilmesi algı operasyonlarının bir sonucudur. Anne ve baba olmayı devreden çıkaran bu anlayış, fıtrata, yaratılışa aykırı bir sapkınlıktır. Tarih boyunca bütün inançlar tarafından hem reddedilmiş hem de lânetlenmiştir. Bu sapıklıkla mücadele bütün insanlığın meselesidir. Namus ve ahlâktan yoksun hayvanlardan bile aşağı, sapık zavallılardan bütün insanlığı korumak için çalışmalıyız.

     Kur’an-ı Kerîmde :“Lût’u da (peygamber gönderdik). Kavmine dedi ki: Sizden önceki milletlerden hiçbirinin yapmadığı fuhuşu mu yapıyorsunuz? Çünkü siz, şehveti tatmin için kadınları bırakıp da şehvetle erkeklere yanaşıyorsunuz. Doğrusu siz taşkın bir milletsiniz. Kavminin cevabı: Onları (Lût’u ve taraftarlarını) memleketinizden çıkarın; çünkü onlar fazla temizlenen insanlarmış! Demelerinden başka bir şey olmadı. Biz de onu ve karısından başka aile efradını kurtardık; çünkü karısı geride kalanlardan (kâfirlerden) idi.” “Ve üzerlerine (taş) yağmuru yağdırdık. Bak ki günahkârların sonu nasıl oldu!” (A’raf Sûresi âyet:80-84)  “Lût kavmi de peygamberleri yalancılıkla suçladı. Kardeşleri Lût onlara şöyle demişti: (Allah’a karşı gelmekten) sakınmaz mısınız? Bilin ki, ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Artık Allah’a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Buna karşı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ecrimi verecek olan, ancak âlemlerin Rabbidir. Rabbinizin sizler için yarattığı eşlerinizi bırakıp da, insanlar içinden erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? Doğrusu siz sınırı aşmış (sapık) bir kavimsiniz! Onlar şöyle dediler: Ey Lût! (Bu davadan) vazgeçmezsen, iyi bil ki, sürgün edilmişlerden olacaksın! Lût: Doğrusu, dedi, ben sizin bu işinizden tiksinmekteyim! Rabbim! Beni ve ailemi, onların yapageldiklerinden (vebalinden) kurtar. Bunun üzerine onu ve bütün ailesini kurtardık.” (Şuarâ Sûresi âyet:160-170)

 “Lût’u da (peygamber olarak kavmine gönderdik.) Kavmine şöyle demişti: Göz göre göre hâla o hayâsızlığı yapacak mısınız? (Bu ilâhî ikazdan sonra hâla) siz, ille de kadınları bırakıp şehvetle erkeklere yaklaşacak mısınız? Doğrusu siz, beyinsizlikte devam edegelen bir kavimsiniz! Kavminin cevabı sadece: ‘Lût ailesini memleketinizden çıkarın; çünkü onlar (bizim yaptıklarımızdan) uzak kalmak isteyen insanlarmış!’ demelerinden ibaret oldu. Bunun üzerine onu ve ailesini kurtardık. Yalnız karısı müstesna; onun geride (azaba uğrayanların içinde) kalmasını takdir ettik.” 8neml Sûresi âyet:54-57) “Biz, şüphesiz, bu memleket halkının üzerine, yoldan çıkmalarına karşılık gökten (feci) bir azap indireceğiz.” (Ankebut Sûresi âyet:34) buyurulmuştur.

      Kavmi Hz. Lût (a.s.)’ın nasihatlerini dinlemeyip homoseksüellik gibi kötü bir günahı işledikleri Allah Teâlâ, onlara önce korkunç bir ses duyurmuş, sonra zelzele ile memleketlerinin altını üstüne getirmiş, daha sonra da üzerlerine taş ve yağmur yağdırarak helâk etmiştir. Küfür ve fuhşun sonu böyle neticelenmiştir. Günümüzdeki ahlâksızlarla gereği gibi mücadele ederek insanlarımızı korumalıyız. Ya Rabbi! İçimizdeki ahlâksızlar yüzünden bizleri helâk eyleme!

    Namus ve ahlâktan yoksun sapık zavallılarla gereği gibi mücadele edip, iffetli, edepli tertemiz nesiller yetiştirmemiz duası ile sıhhat ve afiyetler dilerim.

omerlutfiersoz@gmail.com